ERAZMUS ZA MLADE PREDUZETNIKE – intervju sa Doc. dr Mladenom Radišićem

Kako na posao_Erazmus za mlade preduzetnike1
Doc. dr Mladen Radišić

Danas smo imali zadovoljstvo da popričamo sa Doc. dr Mladenom Radišićem projektnim menadžerom projekta Erazmus za mlade preduzetnike na Univerzitetu u Novom Sadu, jedinoj posredničkoj instituciji ovog programa u Republici Srbiji. On na Departmanu za Industrijsko inženjerstvo i menadžment (na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu) predaje predmete iz oblasti finansija i preduzetništva. 

Zašto Erasmus for Young Enterprenuers?

Podrška malim i srednjim preduzećima je jednu grupu kolega sa kojima sarađujem, a koji dolaze sa mnogih institucija (mahom iz integralnih delova Univerziteta u Novom Sadu i njegovog bliskog okruženja) podstakla da probamo da pronađemo što više međunarodnih programa kojima je cilj da podrže preduzetnike i mala i srednja preduzeća. Primera radi, mreža kroz koju funkcionišemo već nekoliko godina se zove Evropska preduzetnička mreža. Njen cilj je da pomogne malim i srednjim preduzećima da pronađu inostrane partnere. Kroz rad u toj mreži došli smo u kontakt sa odabranim inostranim institucijama i upravo se kroz nekoliko takvih sastanaka sa kolegama iz inostranstva javila ideja da probamo mi po prvi put u Republici Srbiji u 2014. godini da pokrenemo inicijativu za lokalnu posredničku organizaciju programa Erasmus za mlade preduzetnike.

Ovaj program nastao je 2009. godine podrškom Evropske komisije kao takav i od 2009. do 2014. bilo je mnogo razmena na godišnjem nivou mlađih i onih malo iskusnijih preduzetnika, a među kojima nije bilo stanovnika naše države. Po prvi put 2014. mi se priključujemo ovoj inicijativi koja je danas deo velikog programa COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs), koji je jedan od najznačajnijih stubova finansiranja u Evropskoj komisiji. A zašto baš njemu? Zato što nam je on omogućio da, pored klasičnog tipa Erazmus razmena za koji ovde mladi i oni malo iskusniji znaju, po prvi put možemo da pošaljemo na razmenu one sa konkretnim preduzetničkim idejama koji su ili već uspostavili svoj biznis nedavno (do tri godine postojanja) ili teže tome da ga uspostave. Pomoću ovog programa možemo da ih pošaljemo kod onih iskusnijih preduzetnika u inostranstvo čije firme postoje duže od tri godine kako bi dobili znanje o tome kako da ojačaju svoje preduzetničko poslovanje.

Po čemu se razlikuje Erazmus za preduzetnike od job shadowing-a ili neke stručne prakse studentskih organizacija?

Ono što je karakteristično za ovu razmenu jeste veliki gabarit na evropskom nivou. Kada kažem gabarit govorim o tome da postoje na desetine institucija različitog tipa kao što su univerziteti, privatne kompanije, nevladin sektor, raznorazne komore za podršku poslovanjima, itd. koje se udružuju u konzorcijume i tih konzorcijuma postoji nekoliko u Evropi – sve imaju isti cilj u ovom programu a to je da sprovode međunarodne preduzetničke razmene. Karakteristično za sve njih jeste da je Evropska komisija, tačnije Izvršna agencija za podršku malim i srednjim preduzećima, direktan supervizor ovog programa i preko centralizovanog portala Evropske komisije odvija se celokupan proces prijave preduzetnika, sadašnjih, budućih i onih malo iskusnijih. Fokus ovog programa, za razliku od job shadowing-a ili neke druge stručne prakse, jeste hands on approach, odnosno konkretan zajednički rad dva preduzetnika. Dva preduzetnika koji, svako u svojoj zemlji, vode biznise i kroz ovaj program intenzivno sarađuju, a sve u cilju osnaživanja kapaciteta manje iskusnog preduzetnika, kao i širenja perspektiva iskusnijeg.

 Koliko je ljudi prošlo kroz program?
Kako na posao_erasmusOvaj program funkcioniše po ciklusima koji se preklapaju. Prvi ciklus je trajao od februara 2014. do januara 2016. i tada smo poslali 14 preduzetnika i na taj način premašili za 40% prvobitno postavljene ciljeve. Tu su bile države kao što su Belgija, Španija, Grčka, Slovenija, Mađarska i mnoge druge gde su boravili naši mladi preduzetnici. Naredni ciklus je u toku i traje od početka 2016. do početka 2018. godine. U ovom ciklusu voleli bismo da pošaljemo sigurno više od 15 ljudi na razmenu, a da naši iskusniji preduzetnici dočekaju makar 5 kolega iz inostranstva. U Srbiju je preko ovog programa došlo četvoro mladih do sada. Imamo jako lep primer momka iz Češke koji je nakon svoje tromesečne prakse postao generalni distributer proizvoda firme iz Srbije čiji je gost bio.

Na koji period osoba može da ide na ovaj program i koji troškovi su pokriveni?

Učesnici programa mogu provesti od mesec dana, što je minimalno vreme koje može da se provede u programu, do 6 meseci što je maksimalno vreme. Evropska komisija snosi troškove boravka koji varira od zemlje do zemlje. Tako mesečna fiksna apanaža za Austriju iznosi 900 eura, za Grčku ta svota je 780 eura, za Mađarsku 670 eura, itd. Ideja je da se mladi preduzetnici stimulišu kako ne bi imali velike troškove i da im se olakaša život u toj zemlji u kojoj borave.

”Program je otvoren za sve punoletne osobe. Ne postoji diskriminacija na bilo kom nivou i to je značajno za sve da znaju.”

Na koji način targetirate firme i ljude za ovaj program?

Mi im kažemo da je program otvoren za sve punoletne osobe. Ne postoji diskriminacija na bilo kom nivou i to je značajno za sve da znaju. Dakle, bilo da su nezaposleni, zaposleni, iskusni ili neiskusni preduzetnici. Kada govorimo o promociji samog programa mi smo već deo univerzitetskog miljea i imamo pristup velikom broju mladih ljudi. Takođe, tu su web stranice, socijalne mreže, itd. Imamo partnerstva sa raznim komorskim organizacijama, poslovnim udruženjima i kroz te kanale pokušavamo da postaknemo što veći broj preduzetnika i malih i srednjih preduzeća koji se žele priključiti u program.

Ovim putem želim da vas pozovem da prisustvujete prezentaciji u Regionalnoj privrednoj komori Novog Sada 15. marta ove godine gde imamo prezentaciju dva velika programa za podršku malim i srednjim preduzećima u Republici Srbiji i jedan od njih je upravo Erazmus za mlade preduzetnike. 

Šta ste studirali, koliko su vam studije značile i da li su povezane sa onim čime se bavite sada?

Apsolutno da. Upravo Univerzitet u Novom Sadu jeste moja matična institucija od početnih brucoških dana tako da sam sve nivoe studija završio na najvećem fakultetu u Republici Srbiji, na Fakultetu tehničkih nauka. Svakako da Departman za Industrijsko inženjerstvo i menadžment kojem pripadam jeste odličan primer integracije inženjerskih pristupa i pristupa biznis škola u modernom visokom obrazovanju. To je jedan praktičan departman koji je orijentisan na upravljanje poslovnim tokovima u tehničkim, ali i mnogim drugim sistemima. Za mene je to bila dobra osnova koja mi je pomogla da upavo treba biti fokusiran na pomoć malim i srednjim preduzećima. Preduzeće je upravo centralni fokus našeg Departmana. Želimo da podržimo preduzeća i njihov razvoj tako da i naši studenti imaju takav pristup nastavi i radu na studijama od samog početka, što mi je dosta pomoglo da se uključim u ovakve tokove. Ceo skup aktivnosti kojim se bavim sada je dobro potkovan mojim studijama u ovoj instituciji.

Da li ste imali mentora?

Imao sam mnogo mentora na Fakultetu i van njega. Svakako veliki broj profesora Fakulteta i Univerziteta, ali i inostranih profesora sa kojima sam se upoznao su mi pomogli da se razvijem na profesionalnom planu. Sada znam šta znači aktivno se posvetiti studentima, nastavi i ono što je najbitnije za potrebe ovog programa, pospešivanju preduzetničkih karakteristika kod studenta gde studenti imaju mogućnost da, ukoliko tako nešto žele, mogu da budu korisnici ovog programa.

Na koji uspeh ste najviše ponosni?

Na činjenicu da imam tu sreću da u svom poslu radim sa mladim ljudima, da učim zajedno sa njima i od njih. Kroz mnoge aktivnosti kojima se bavim, računajući i Erazmus za mlade preduzetnike, mogu da im pružim neke nove mogućnosti do kojih oni možda ne bi došli da nisu u kontaktu sa mnom. To je velika satisfakcija za profesora, a pogotovo ako ste u stanju da im pružite jednu ovakvu međunarodnu perspektivu.

A najveći izazov?

Ono što raduje jeste da veliki broj ljudi shvata da je moguće ostvariti dobre rezultate napornim radom i uključuje se u mnoge aktivnosti koje to pospešuju i koje tome doprinose. Svakako da je izazov biti okružen što većim brojem tako proaktivnih ljudi i konstantno razmenjivati konstruktivne ideje sa njima. Kada govorimo o nastavnom procesu, svaka generacija studenata donosi novi korpus znanja s obzirom da je tehnološki ciklus sve brži i brži na svim poljima i današnja ključna reč jeste multidisciplinarnost. Najveći izazov danas je zapravo boriti se sa njom na profesionalnom i svakodnevnom planu.

Koji biste savet dali mladima?

Savetovao bih im da budu proaktivni i da se ne plaše. Imao sam razna iskustva gde se te nesigurnosti koje su prisutne baš vidno pokazuju, a nema potrebe za time.

Sa kakvim ljudima najviše volite da radite?

Sa onima koji vole da rade. Sa onima koji ne žele u svakom trenutku da pronađu liniju manjeg otpora ili neku prečicu. Onima koji ne gledaju striktno na sat da li je zvanično radno vreme prošlo ili ne. Danas je multitasking jedan opšti pojam rada koji je u svakom trenutku opšte prisutan. I pre svega sa ljudima koji nisu administrativno opterećeni nekim formalnostima, nekako se  uvek vodim da je suština značajnija od forme, a forma se svakako treba ispoštovati ali ne treba da bude primarna.

”Volim da radim sa onima koji vole da rade.”

Šta za vas znači biti self made?

Čovek koji je pre svega korektan, koji ono što radi pokušava najbolje moguće da uradi, a koji nije sujetan kada dobije konstruktivnu kritiku i nije toliko plašljiv da podeli istu sa svojim saradnicima. Onaj koji sluša, jer ljudi često ne mogu dobro da percipiraju ono što drugi ljudi kažu. Self made je ona osoba koja maksimalno dobro izbegava komunikacione šumove, korektna je i poštuje druge.

Categories: Inostranstvo, PosloviTags: , ,

Admin

www.kakonaposao.com

mesto za komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s